TE VERRASSEN

WE CREATE THE 'WOW!' MOMENT door

NEEM CONTACT MET ONS OP

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Op al onze leveringen zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing.

1.

Een bestelling alsmede de reservering van de leverdatum is definitief nadat u van Yummie Sweet Cakes

a. een schriftelijke opdrachtbevestiging hebt ontvangen;

b. de aanbetaling is voldaan.

2.

De aanbetaling bedraagt vijfentwintig procent (25%) van het totaalbedrag van de opdracht en wordt als zodanig in de opdrachtbevestiging genoemd.

3.

Betaling van het restant bedrag dient tot uiterlijk twee (2) weken voorafgaande aan de leverdatum voldaan te zijn.

4.

In het geval van een opdracht waarbij sprake is van een leverdatum binnen één week dient betaling van het totaalbedrag van de opdracht per ommegaande te worden voldaan.

5.

Bij annulering van de opdracht

a. tot drie (3) maanden voorafgaande aan de leverdatum zal het restantbedrag niet in rekening worden gebracht;

b. tot één (1) maand voorafgaande aan de leverdatum zal er vijftig procent (50%) van het totaalbedrag van de opdracht in rekening worden gebracht;

c. tot één (1) week voorafgaande aan de leverdatum zal honderd procent (100%) van het totaalbedrag van de opdracht in rekening worden gebracht.

6.

Bij annulering van de opdracht door Yummie Sweet Cakes als gevolg van ziekte, familie omstandigheden, brand of overmacht

a. wordt opdrachtgever zo snel als mogelijk geinformeerd;

b. wordt in goed overleg gezocht naar een alternatief;

c. verplicht Yummie Sweet Cakes zich tot het restitueren van de betaalde kosten tot een maximum van honderd procent (100%) van het totaalbedrag van de opdracht.

7.

Eventuele reclamaties kunnen tot uiterlijk 24 uur na het leveren van de opdracht schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan Yummie Sweet Cakes waarna er naar een passende oplossing wordt gezocht.

8.

Alle foto’s, teksten en door Yummie Sweet Cakes vervaardigde producten zijn eigendom van Yummie Sweet Cakes en mogen alleen dan door derden gebruikt worden indien daar door Yummie Sweet Cakes schriftelijk toestemming voor is verleend.

9.

We zijn trots op alles wat we maken, maar ook voor wie we het maken. Om die reden kan het zo zijn dat we jouw gegevens gebruiken op onze website en/of social media kanalen. Die gegevens zullen zich beperken tot je/jullie voornamen, de gelegenheid en de datum van de gelegenheid. Heb je daar bezwaar tegen, meld dat ons dan. In dat geval zullen we alleen maar onze foto’s plaatsen en een geanonimiseerde tekst gebruiken.

10.

Indien er als onderdeel van de opdracht sprake is van het lenen van bepaalde attributen zoals bijvoorbeeld een taartplateau dan:

a. zal daar een bedrag in zake borg voor in rekening worden gebracht;

b. verplicht opdrachtgever zich er toe om het geleende in dezelfde staat te retourneren zoals zij deze ontving;

c. zal opdrachtgever het geleende binnen één (1) week gerekend vanaf het moment van levering (laten) bezorgen bij Yummie Sweet Cakes;

d. zal Yummie Sweet Cakes de borg binnen twee (2) weken na ontvangst van het geleende aan opdrachtgever restitueren;

e. zal er geen sprake zijn van restitutie van de borg wanneer het geleende niet, later dan één (1) week of in beschadigde toestand wordt geretourneerd.

11.

Wanneer er als onderdeel van de opdracht sprake is van het transport van de door Yummie Sweet Cakes vervaardigde producten dan

a. is Yummie Sweet Cakes verantwoordelijk voor de door haar geleverde producten tot aan de aflevering op de afgesproken locatie;

b. zal zij in overleg met opdrachtgever tot gedeeltelijke danwel volledige restitutie over gaan van de betaalde kosten tot een maximum van honderd procent (100%) van het totaalbedrag van de opdracht wanneer de te leveren producten tijdens het transport schade hebben opgelopen.